Studio Solution              Copyright © 2012
"Детска ясла" № 5 - гр. Бургас е построена през 1972г. Намира се в к-с "Лазур" до бл.24, на около 300 м. от морето. Сградата е двуетажна, масивна със сутерен. Дворът е с обособени площадки за всяка група. Яслата започва да функционира от 01.12.1973г. като санаториална детска ясла, с нощуващи групи. От 17.02.1999г. със заповед на Областен управител Бургас имота е деактуван в полза на Община Бургас. От м. септември 1997г. детското заведение работи като целодневна детска ясла. През 2003г. тя приема името "Щурче". Тук се отглеждат 100 деца, разпределени в 4 групи. В яслата работят общо 27човека, като от тях 1 директор, 1 педагог, 9 медиц. сестри, 1 домакин и 15 души помощен персонал. Основната цел на всички е опазване живота и здравето на децата, създаване на хигиенни навици и такива за самообслужване, осигуряване на оптимални условия за бързата им адаптация в детския колектив, обучение в различни дейности, свързани с възрастта.
maps

Директор: Димка Сарафова
                        056/ 83 20 81
гр. Бургас, к-с "Лазур" до бл.24
email: d.iasla5@abv.bg
За нас
Контакти
Адрес:
За вас родители
За вас деца
Поздрави от Щурчо
Снежна приказка
/
Персонал
за нас
групи
прием
дейности
галерия
видео
с песни, танци ни зове, с хиляди усмивки и палави игри тук сме с приятели добри