Групи

Групи:

Група Мечо Пух

Медицински сестри:
Таня Георгиева
Ирина Янова

Здравка Христова
Детегледачки:
Зорка Николова
Димка Сиракова

Група Калинка

Медицински сестри:
Мария Станкова
Мария Кьосева
Детегледачки:
Диана Георгиева
Радостина Стоянова

Момка Вълева

Група Барбарони

Медицински сестри:
Стойка Димитрова
Росица Иванова

Керка Физиева
Детегледачки:
Ралица Киркова
Катя Терзиева
Десислава Василева

Група Палави Козлета

Медицински сестри:
Петя Иванова
Мария Карагьозова

Детегледачки:
Радка Тумбалова
Янка Дякова

Педагог: Венцислава Ангелова

Къде си детенце кротко играло, алени бузки къде си наляло? Аз ли? - В детските ясли!