“Детска ясла”№5 – гр. Бургас е построена през 1972г. Намира се в к-с “Лазур” до бл.24, на около 300 м. от морето. Сградата е двуетажна, масивна със сутерен. Дворът е с обособени площадки за всяка група. Яслата започва да функционира от 01.12.1973г. като санаториална детска ясла, с нощуващи групи. От 17.02.1999г. със заповед на Областен управител Бургас имота е деактуван в полза на Община Бургас. От м. септември 1997г. детското заведение работи като целодневна детска ясла. През 2003г. тя приема името “Щурче”. Тук се отглеждат 100 деца, разпределени в 4 групи. В яслата работят общо 30 човека, като от тях 1 директор, 1 педагог, 11 медиц. сестри, 1 домакин и 16 души помощен персонал. Основната цел на всички е опазване живота и здравето на децата, създаване на хигиенни навици и такива за самообслужване, осигуряване на оптимални условия за бързата им адаптация в детския колектив, обучение в различни дейности, свързани с възрастта.

One Response to “”

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Къде си детенце кротко играло, алени бузки къде си наляло? Аз ли? - В детските ясли!